Contact: 0570 517748
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 18:00

Antroposofische opvoeding

De cursussen van de Heemhuys Academie zijn gebaseerd op de antroposofische visie en helemaal aangepast aan de vragen van deze tijd. Dat maakt de cursussen zeer geschikt voor beroepskrachten in de kinderopvang of opvoeders die meer willen weten of leren over de werkwijze van de antroposofische opvoeding binnen de kinderopvang of in het gezin. Enkele voorbeelden zijn ‘Speelgoed in relatie tot de antroposofische opvoeding’, ‘Gezonde voeding’, ‘Jaarfeesten het jaar rond’, ‘Zintuigen om het leven waar te nemen’, ‘Opvoeden zonder straffen en belonen’ en ‘Lopen-spreken-denken in de antroposofische opvoeding’.

Wat is een antroposofische opvoeding?
Een antroposofische opvoeding is gebaseerd op de ideeën van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862-1925), grondlegger van de antroposofie. Hij heeft een grote bijdrage geleverd tot het beter kunnen begrijpen van de eigenheid van het kindzijn. Om kinderen beter te begrijpen baseert hij zich op het vierledig mensbeeld waarbij ervan uit wordt gegaan dat het lichaam is opgebouwd uit vier wezensdelen. De eerste zeven jaar werken kinderen vooral aan het opbouwen van hun fysieke lichaam; leren ze lopen, spreken en denken en oefenen ze zich daar vooral in door nabootsing. Om het kind daarvoor de ruimte en de rust te geven, is het belangrijk om het dagelijkse leven zoals dat thuis is in de opvang zoveel mogelijk te benaderen. Dat betekent een vaste leidster, dagelijks de natuur in, biologische voeding, rust en aandacht, huiselijkheid en geborgenheid.
 
Waarom kiest de Heemhuys Academie voor een antroposofische opvoeding als basis?
Kinderen horen in de visie van Heemhuys de ruimte te krijgen om zicht op hun eigen manier te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk kinderen onbevangen tegemoet te treden. Door kindzijn en mensworden als één te zien, is het mogelijk veel van hen te leren. De voortdurende vragen en uitdagingen die kinderen opzoeken en waar ze ons - soms op de meest onverwachte momenten - voor plaatsen, maken het mogelijk zelf ook een leerproces aan te gaan. Mits je hier natuurlijk voor openstaat. Daarom wil de Heemhuys Academie de nadruk leggen op het idee dat iedereen zich vanuit zijn eigen autonomie zou moeten kunnen ontwikkelen. Voor opvoeders en beroepskrachten in de kinderopvang ligt dan de eervolle taak weggelegd dit proces te begeleiden. Dat vraagt om een voortdurende onderzoekende houding naar de ontwikkeling van het kind en de bereidheid om de eigen ontwikkeling bewust ter hand te nemen.

Voor wie zijn de cursussen over antroposofische opvoeding vooral geschikt?
De cursussen van de Heemhuys Academie zijn gebaseerd op de antroposofische visie en helemaal aangepast aan de vragen van deze tijd. Dat maakt de cursussen zeer geschikt voor beroepskrachten in de kinderopvang of opvoeders die meer willen weten of leren over het gebruik van de antroposofische opvoeding binnen de kinderopvang of in het gezin. De cursussen zijn heel praktijkgericht en ook te volgen voor iedereen die geen kennis heeft van de antroposofie. Ze zijn specifiek gericht op de omgang met kinderen binnen het gezin en de kinderopvang.

Hoe kan ik de antroposofische opvoeding toepassen?
Iemand die kinderen opvoedt vanuit de antroposofische visie leert vooral goed te kijken naar het kind en krijgt handvatten voor het omgaan met de verschillende fases die een kind in de ontwikkeling doorloopt. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van de twaalf zintuigen, het opvoeden zonder straffen en belonen en het lopen, spreken en denken. De cursussen binnen Heemhuys Academie zijn erop gericht om te gaan met die fases en begrip te kweken voor de ontwikkeling die kinderen in de eerste levensjaren doormaken. Dat maakt het gemakkelijker bepaald gedrag als bijvoorbeeld excessief huilen, drukte of passiviteit te duiden, te begrijpen en eventueel om te buigen.

Welke cursussen over antroposofische opvoeding heeft de Heemhuys Academie?
Enkele voorbeelden zijn ‘Speelgoed in relatie tot de antroposofische opvoeding’, ‘Gezonde voeding’, ‘Jaarfeesten het jaar rond’, ‘Zintuigen om het leven waar te nemen’, ‘Opvoeden zonder straffen en belonen’ en ‘Lopen-spreken-denken in de antroposofische opvoeding’.
 
Antroposofische opvoeding

Onze cursussen

Heemhuys

Koningspage 18
7423 GR DEVENTER

Let op: niet alle cursussen worden op bovenstaand adres gehouden, kijk bij een specifieke training op welke locatie deze gehouden wordt.