Contact: 0570 517748
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 18:00

Gastouder worden

Hoe kan ik gastouder worden?
De Heemhuys Academie biedt een opleiding voor iedereen die gastouder wil worden of een eigen kinderopvang wil beginnen. Een pre is natuurlijk wel dat je graag met kinderen werkt en een opleiding hebt afgerond op SPW-3 niveau. De opleiding binnen de Heemhuys Academie inspireert je op werkend leren rondom opvoeden in de kinderopvang. (Zelf)evaluatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Wat houdt de opleiding om gastouder te worden in?
Iedere cursist die gastouder wil worden doorloopt een eigen uniek traject. De opleiding wordt gegeven tijdens verschillende zaterdagen verspreid over het jaar. Deze dagen is de aanwezigheid verplicht, omdat tijdens de opleiding de pedagogische werkwijze van het gastouderschap aan bod komen. De opleiding gastouder worden omvat de omgang met kinderen, ouders, jaarfeesten en de praktijk van de regelgeving. Om gastouder te kunnen worden binnen Heemhuys is minimaal mbo-niveau Helpende Zorg en Welzijn vereist. Daarnaast de bereidheid deel te nemen aan de opleiding. Iedereen die de opleiding heeft afgerond ontvangt een certificaat voor dat jaar en kan in de loop van de volgende jaren accreditatiepunten opbouwen door nascholing binnen de Heemhuys Academie te volgen en zo up-to-date blijven. Van elke Heemhuys wordt op de website van Heemhuys vermeld tot welk jaar deze is geaccrediteerd.
 
Wat zijn de voordelen van de opleiding om gastouder te worden?
Naast een eigen visie op opvoeden biedt de Heemhuys Academie, ondernemerschapskennis, ondersteuning bij de praktijkinrichting van je Heemhuys en kwaliteitsborging. Door de vinger aan de pols te houden voor wat betreft regelgeving zorgt de Heemhuys Academie erover dat iedereen de eigen kinderopvang volledig op orde heeft voor de GGD-inspectie en dus de inschrijving in het landelijk register. Dat betekent dat de Heemhuys Academie niet alleen een meerwaarde biedt op het pedagogische vlak.

Wat kost het om gastouder te worden?
De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van het feit of iemand zich als franchisenemer bij Heemhuys aansluit.

Hoe helpt de Heemhuys(academie) mij om gastouder te worden?
De opleiding binnen Heemhuys is specifiek gericht op iedereen die meer wil dan alleen gastouder worden. Zo is er tijdens de opleiding veel aandacht voor zelfreflectie en wordt er gewerkt aan persoonlijke groei. Dit door de omgang met kinderen te benaderen vanuit de antroposofische visie. Deze omhelst meer dan alleen opvoeding, maar gaat ervan uit dat het benaderen vraagt om inzicht in het eigen handelen. Gastouders zijn in onze ogen deskundige mensen die kinderen een warm hart toedragen, kinderen helpen hun weg te vinden en hen uitdagen. Mensen die zorgen voor een veilig klimaat waarin zij kinderen met toegewijde aandacht, onbevangenheid en empathie tegemoet treden.

Welke cursussen kan ik volgen om gastouder te worden?
Naast de cursus om gastouder te worden, biedt de Heemhuys Academie ook veel andere cursussen aan voor beroepskrachten in de kinderopvang. Deze hebben een link met de antroposofische opvoeding of betreffen bijvoorbeeld het werken met de meldcode Kindermishandeling of verslaglegging en verzorging.
Gastouder worden

Onze cursussen

Heemhuys

Koningspage 18
7423 GR DEVENTER

Let op: niet alle cursussen worden op bovenstaand adres gehouden, kijk bij een specifieke training op welke locatie deze gehouden wordt.