Contact: 0570 517748
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 18:00

Opleiding kinderopvang

De Heemhuys Academie verzorgt verschillende opleidingen en cursussen voor beroepskrachten die werken in de kinderopvang of voor mensen die gastouder willen worden of een eigen kinderopvang willen beginnen. Alle cursussen zijn toegankelijk voor iedereen binnen en buiten Heemhuys. Voor de opleiding tot gastouder of het starten van een eigen kinderopvang doorloopt iedere cursist een eigen uniek traject. Deze opleiding omvat de omgang met kinderen, ouders, jaarfeesten en de praktijk van de regelgeving.

Waarom een opleiding kinderopvang?
Gastouders die de overstap willen maken naar een eigen kinderopvang of gastouder willen worden volgen binnen de Heemhuys Academie dezelfde scholing. De opleiding is er namelijk op gericht iedere cursist een eigen uniek traject aan te bieden. Dat betekent dat iedereen de begeleiding krijgt, die is afgestemd op de regelgeving in de eigen gemeente en de wensen met betrekking tot de eigen kinderopvang. Daarmee is de opleiding kinderopvang van de Heemhuys Academie een hele goede basis voor iedereen die als zelfstandig ondernemer wil starten binnen de kinderopvang. De Heemhuys Academie onderscheidt zich door zich daarbij te laten inspireren door de antroposofische visie.

Voor wie is de opleiding kinderopvang
De Heemhuys Academie verzorgt verschillende opleidingen en cursussen voor beroepskrachten die werken in de kinderopvang of voor mensen die gastouder willen worden of een eigen kinderopvang willen beginnen. Alle cursussen zijn toegankelijk voor iedereen binnen en buiten Heemhuys. Iemand die de opleiding heeft afgerond kan daarna zelfstandig of binnen Heemhuys als franchisenemer aan de slag. Begeleiding vanuit de Heemhuys Academie is ook na het eerste opleidingstraject mogelijk door samen met de opleiders een eigen individueel traject op te stellen of de cursussen uit het reguliere aanbod te volgen.

Hoe ziet de opleiding kinderopvang eruit?
Voor de opleiding tot gastouder of het starten van een eigen kinderopvang doorloopt iedere cursist een eigen uniek traject. Deze opleiding omvat de omgang met kinderen, ouders, jaarfeesten en regelgeving. Om een eigen kinderopvang te beginnen binnen Heemhuys is SPW3 of SPW 4 nodig. Plus de bereidheid deel te nemen aan de opleiding. Iedereen die de opleiding heeft afgerond ontvangt een certificaat voor dat jaar en kan in de loop van de volgende jaren accreditatiepunten opbouwen door nascholing bij de Heemhuys Academie te volgen en zo up-to-date blijven. Van elke Heemhuys wordt op de website van Heemhuys vermeld tot welk jaar deze is geaccrediteerd.

Wat kan ik na de opleiding kinderopvang?
Iedereen die de opleiding voor het starten van eigen kinderopvang met succes heeft gevolgd, is klaar om een eigen kinderopvang te beginnen. Een belangrijk onderdeel van de opleiding bijvoorbeeld is het schrijven van een ondernemingsplan, dat nodig is om eventueel financiering of toestemming van de gemeente te krijgen. Omdat de regels binnen elke gemeente verschillen, is het afhankelijk van de gemeente aan welke eisen er uiteindelijk moet worden voldaan om te kunnen beginnen. Binnen de Heemhuys Academie wordt de cursist hierop voorbereid en is er achteraf eventueel extra begeleiding mogelijk tijdens de daadwerkelijke opstart van de eigen kinderopvang.
 
Waarom kiezen voor de opleiding kinderopvang van de Heemhuys Academie?
Naast een hele eigen visie biedt de Heemhuys Academie, ondernemerschapskennis, ondersteuning en kwaliteitsborging. Door de vinger aan de pols te houden voor wat betreft regelgeving zorgt de Heemhuys Academie erover dat iedereen de eigen kinderopvang volledig op orde heeft voor de GGD-inspectie en dus de inschrijving in het landelijk register. Dat betekent dat de Heemhuys Academie niet alleen een meerwaarde biedt op het pedagogische vlak. 
Opleiding kinderopvang

Onze cursussen

Heemhuys

Koningspage 18
7423 GR DEVENTER

Let op: niet alle cursussen worden op bovenstaand adres gehouden, kijk bij een specifieke training op welke locatie deze gehouden wordt.