Contact: 0570 517748
Maandag tot vrijdag - 09:00 - 18:00

Over ons

Heemhuys is een franchise-organisatie voor kleinschalige kinderopvang en bestaat al bijna twintig jaar. Heemhuys is opgericht met als doel professionele kinderopvang te bieden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Omdat het concept van Heemhuys uniek is, zijn alle cursussen speciaal voor Heemhuys ontwikkeld. Basis ervoor is dat we kinderopvang zien als opvoeding, uitgevoerd door deskundige mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Mensen die kinderen een warm hart toedragen, kinderen helpen hun weg te vinden en hen uitdagen. Mensen die zorgen voor een veilig klimaat waarin zij kinderen met toegewijde aandacht, onbevangenheid, empathie, vertrouwen en humor tegemoet treden.
 
Binnen Heemhuys is er veel pedagogische kwaliteit en kennis  aanwezig als het gaat om antroposofisch opvoeden, gastouder worden of een kinderopvang starten. Onze unieke en zeer gedegen cursussen blijken in de praktijk goed aan te sluiten en uit onze jaarlijkse evaluatie onder ouders blijkt dat de klanttevredenheid bijna honderd procent is. Ook cursisten zelf geven aan veel baat te hebben bij de (na)scholing via de Heemhuys Academie. Kijk voor meer referenties hier.
  
Heemhuys is een lerende organisatie. De werkwijze in het scholingsprogramma is dan ook die van het “lerend werken en het werkend leren”. Heemhuys sluit daarmee aan bij de ervaring in de volwasseneneducatie dat leerprocessen het beste verlopen wanneer de lerende persoon in staat is eigen “onderzoeksvragen” te stellen en vondsten te doen. De docent is daarbij vooral de begeleider van leerprocessen en in mindere mate de inhoudelijke vakman die de relevante inhoud presenteert. Bij elke cursus van Heemhuys hoort daarom een kunstzinnige werkvorm en intervisie is altijd een belangrijk onderdeel van ieder programma. 

Over ons

Onze cursussen

Heemhuys

Koningspage 18
7423 GR DEVENTER

Let op: niet alle cursussen worden op bovenstaand adres gehouden, kijk bij een specifieke training op welke locatie deze gehouden wordt.